-
Oracle’dan Yeni Nesil Bulut Stratejisi

Uyarlanabilir Akıllı Uygulamalar olarak adlandırılan bu yeni nesil Bulut ürünleri, 45.000’den fazla özniteliğe sahip 5 milyardan fazla tüketici ve işletme profili içeren Oracle Veri Bulutu bünyesindeki bilgileri esas alıyor. Etkinleştirildiğinde bu yeni Uyarlanabilir Akıllı Uygulamalar, müşterilere ve çalışanlara hedefe yönelik bilgiler sunabilmek için bir kuruluşun kullanıcıları ve davranışları hakkındaki verileri öğrenebilmek ve benimseyebilmek için Oracle’ın web ölçekli verilerini kullanmakta ve gelişmiş veri bilimi tekniklerinden faydalanmakta. Bu derin analitik çalışmalardan elde edilen bilgilerse kuruluşların elde ettikleri sonuçları geliştirmelerine yardımcı olan bir bilgi bankasını oluşturuyor.

Constellation Research’te baş analist olarak çalışan R “Ray” Wang’e göre “Dijital işleri makine tabanlı öğrenme uygulamaları ve analitikler aracılığıyla gelire çevirme konusunda büyük bir fırsat var ve Oracle’ın geniş çaplı veri külliyatı, veri bilimindeki güçlü uzmanlığı, muazzam bilişim gücü, sektör ve alan uzmanlığı ve uygulama çözümlerinin geniş kapsamlılığı, hızla büyümekte olan bu alanda bir lider olabilmesini sağlayan en önemli etkenler.”
 
“Bir şirketin verileri en değerli silahıdır. Günümüzde rekabetçi kalabilmek için şirketler akıllı bir şekilde tahminde bulunabilmek ve büyüyebilmek için bu bilgilere gerçek zamanlı olarak erişebilmelidirler,” diyor Oracle’ın Uygulama Geliştirmeden Sorumlu Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı Steve Miranda. “Oracle’ın Uyarlanabilir Akıllı Uygulamaları, mevcut Bulut Uygulama fonksiyonlarını en verimli hale getirmek için kapsamlı Veri Bulutumuzdan gelen anonim bilgileri kullanıyor. Bunlar da şirketin kendi verileriyle birleştirildiğinde iş performansını arttırmaya yardımcı olacak benzersiz ve uyarlanmış bilgiler sunabiliyoruz.” diye ekliyor.
 
Oracle’ın Müşteri Deneyimi Bulutu portföyünün bir parçası olan Oracle Etkileşim Bulutu, Oracle’ın satış ve hizmet özelliklerini biraraya getiren ve satış otomasyonu, hizmet talebi yönetimi, bilgi yönetimi ve müşteri self-servis özelliklerini birleştiren yeni bir ürün. Oracle Etkileşim Bulutu sayesinde kuruluşların çalışanları tek bir ekrandan hem satış hem de müşteri hizmeti faaliyetlerini yürüterek müşteri deneyimini tek bir noktadan geliştirebiliyor. Oracle Etkileşim Bulutu, özellikle refah yöneticileri, kurumsal satış temsilcileri veya finans hizmetleri, yüksek teknoloji ve endüstriyel imalat, tüketici ürünleri ve iletişim gibi sektörlerdeki hizmet taleplerine erişmesi gereken yöneticiler gibi müşteriyle sık iletişim kuran ve müşteri etkileşimine yüksek değer veren kuruluşlar için bir yandan satış fırsatlarını arttırırken bir diğer yandan da müşteri memnuniyeti ve sadakatini geliştirmeye yardımcı oluyor.
 
Oracle’ın Kurumsal Performans Yönetim Bulutu portföyünün bir parçası olan Oracle Finansal Konsolidasyon ve Kapanış (FCCS) Bulutu, her boyuttaki işletmenin Finans Yöneticilerinin riski en aza indirmesini, şeffaflık sağlamasını ve kapanışla ilgili doğru sonuçlara ulaşabilmesini sağlıyor. Sadece birkaç hafta içinde hızlıca kurulabilen Oracle FCCS, finans yöneticilerine finansal sonuçları kurum içi ve dışındaki paydaşlara etkin bir şekilde iletebilmek, satın alınan bir işletmenin faaliyet sonuçlarını uyumluluğu sağlamaya yardımcı olabilmek amacıyla hızlıca konsolide edebilmek ve temel finansal süreçler veya sistemleri yeniden uygulamaya koyma ihtiyacı olmadan küresel çapta ölçeklenebilmek için ihtiyaç duydukları operasyonel çevikliği sağlıyor.
 
Oracle Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Bulutu’nun bir parçasını oluşturan Oracle Gelir Yönetimi Bulutu, sözleşmelerin durumu ve değerinin görünürlüğünü arttırarak uyumlu gelir muhasebeleştirmesi imkanı sunmakta ve yapılandırılabilir ve denetlenebilir gelir girişleri oluşturmakta. Bu çözüm, şirketlerin ASC 606/IFRS 15 temel prensiplerine bağlı kalmasını sağlayarak yeni muhasebe standartlarına geçişlerini hızlandırmaktadır. Oracle ERP Bulutu’nun yeni geliştirmeleri ise finans yöneticilerine (CFO’lar) ve kuruluşlarına gelir muhasebeleştirmesi standartları ve birden çok dönemi kapsayan muhasebe işlemlerinde destek veriyor. Verimlilikleri ve kontrolleri yönlendiren Oracle ERP Bulutu ayrıca finans kuruluşlarını dönüştürebilen çok dilli, çok para birimli, birden çok genel kabul görmüş muhasebe ilkesini destekleyen ve yerelleştirme eklentilerine sahip özellikleriyle kuruluşların küresel bir ölçeğe sahip olabilmelerine yardımcı oluyor. En eksiksiz, modern ve başarısı kanıtlanmış ERP Bulutu çözümü olarak Oracle ERP Bulutu’nun hızla genişleyen müşteri tabanında kamu sektöründen şirketlerin yanısıra yerel hükümetler de yer alıyor.
 
Oracle Öğrenci Bulutu’nun yeni Yüksek Öğrenim için Oracle CX fonksiyonu, işe almacıların sosyal medya, e-posta ve SMS CRM özellikleri aracılığıyla en uygun adayları hedefleyerek işe alımları en verimli hale getirmelerine yardımcı olmak için Oracle’ın sezgisel mobil teknolojisini kullanıyor. Oracle’ın Öğrenci İşe Alma Bulutu’nun gömülü analitik fonksiyonları ayrıca tahminleri daha da iyileştirmekte ve işe almacıların kendi bölgelerindeki performanslarını takip edip en verimli hale getiriyor.
 
Öğrenci Yönetimi Bulutu ise Oracle’ın Bulut üzerindeki ilk öğrenci bilgi sistemleri (SIS) uygulaması. Esnek akademik yapıları, kişiye özel öğrenimi, doğru zamanlı zekayı ve BYOD erişimini yönetmek suretiyle değişen akademik modelleri destekleyen, kapsamlı bir yeni nesil SIS bünyesindeki geleneksel yapıda olmayan üniversite fonksiyonları için gereken temeli ve öğrenci yönetimi için de yol haritasını sunuyor.
 
Oracle İnsan Sermayesi Yönetimi Bulutu’nun en son sürümü, müşterilerin temel İnsan Kaynakları fonksiyonlarına yönelik uygunluk kurallarını ve kazançlar, devamsızlık, mesai, işgücü ve bordro kriterlerini tanımlamalarına imkan tanıyan karmaşık işgücü kuralları ve sözleşme şartlarını yönetmeye yönelik çözümler sunmaktadır. Oracle ayrıca Bulut üzerinden kolayca yönetilebilen ilave bir denetim katmanı sağlanmasına da yardımcı olur. Yüksek öğretim, perakendecilik, imalat, kamu sektörü ve profesyonel hizmetler için geliştirilen ilave küresel ve endüstriyel eklentiler, çok uluslu şirketlerin 99 ülkeyi kapsayan yerelleştirmelerle birlikte bu çözümleri kurup yapılandırmalarını kolaylaştırmaktadır.
 
Oracle Nesnelerin İnterneti Bulutu, gerçek zamanlı olarak verileri topluyor ve analiz ediyor. İmalat Tesisi Yöneticileri gibi iş birimi kullanıcıları Oracle’ın Nesnelerin İnterneti Bulutu Uygulamaları ile kalite kontrolü gerçek zamanlı olarak takip edebilir, erken safhalarda elde ettikleri bilgileri öngörüsel bakım ihtiyaçları için kullanabilir, çalışan ve ekipman güvenliğini arttırabilir ve verimi en üst seviyeye çıkartabilir.
 
Oracle Tedarik Zinciri Yönetimi Bulutu’ndaki güncellemeler ise esnekliğin artmasını, maliyetlerin azalmasını ve işletme çapında performansın ve görünürlüğün iyileşmesini sağlıyor. Bu kapsamlı temel sayesinde geleceği düşünen kuruluşlar fikrin oluşmasından tasarıma, siparişin alınmasından üretime ve planlamaya ve sevkiyat ile lojistiğe dek küresel tedarik zincirlerinin her bir aşamasını optimize edebilmektedirler. Nesnelerin İnterneti ve Oracle Veri Bulutu gibi hizmetlerden elde edilen diğer bilgilerden de faydalanan bu çözüm ile Oracle, Akıllı Tedarik Zinciri’ni sunuyor.

Copyright © 2016 Netcom Bilgisayar A.Ş.
Tüm hakları saklıdır.