-
Kamu Bilişim Zirvesi

Kamu Bilişimcileri Derneğinin, “kamu bilişim çalışanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturularak proaktif davranışlar geliştirmek amacına” yönelik olarak her yıl düzenlenmesi planlanan Kamu Bilişim Zirvesi (KBZ), bu yıl 15-17 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen etkinliğine Netcom Bilgisayar A.Ş. olarak sponsor olduk.

Copyright © 2016 Netcom Bilgisayar A.Ş.
Tüm hakları saklıdır.