Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ Çözümleri

  Yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelecek olan teknolojilerin başında Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ teknolojilerinin hızlı bir şekilde yukarıya doğru yükseldiğini hepimiz görmekteyiz. Verimliliği artırmak ve karar vermeyi geliştirmek için veri analizi yapma, veri arama, veriden anlamlı bilgi çıkarma, yapılandırma ve görselleştirme kullanmaktayız. Yapay zekanın ana kaynağını Veri oluşturmaktadır.


 
  Yapay Zekâyı tek başlık altında ele almak onun önemini vurgulamak için yeterli olmaz. Makine öğrenimi (Machine learning), Derin öğrenme (Deep learning), Büyük Veri gibi kavramlar Yapay Zekâ oluşturan kapsayıcı terimlerdir. Yapay Zekâ problemlerinde kullanılmakta olan temel araçlar ise makine öğrenmesi, derin öğrenme matematik, istatistik, veri analizi, veri bilimi, veri madenciliği hakkında bilgi sahibi olmamız ve bu dalları çok iyi kullanmamız gerekir.

  Netcom A.Ş. Yapay Zekâ veri analitik donanım ve yazılım alt yapılarının kurulması ve bunların üzerine Yapay Zekâ  yazılım bileşenlerinin entegre edilmesi ve yüksek hacimli verilerden bir iş değeri yaratmak üzere projelerinizi hayata geçirmek için sizin yanınızdadır.